bip.gov.pl

Klauzula informacyjna dotycząca RODO

RSS
A A A K

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na modernizację i remont dziedzińca zamkowego wraz z łącznikiem i drewnianym pomostem

Konin 9.07.2019 r.

OGŁOSZENIE

- o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na: Modernizację i remont dziedzińca zamkowego wraz z łącznikiem i drewnianym pomostem.


Działając na podstawie art.92 ustawy – PZP z dnia 29 stycznia 2004 r(Dz.U.Nr 19,poz,177 z póź.zm.) Muzeum Okręgowe , 62-510 Konin. ul. Muzealna 6, informuje, że do przetargu na remont dziedzińca zamkowego, przystąpiła jedna firma; JG-BUD Jan Grzybowski 61-160 Poznań Daszewice ul.Dolna 36, która zaproponowała za wykonanie zadania kwotę: 152.631,88 zł brutto


Zamawiający na powyższe zadanie przeznaczył kwotę; 195 165,40 zł brutto


Kryterium oceny była cena 60% i termin wykonania 40%


Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy JG-Bud z Daszewic, która spełniała wszystkie warunki zawarte w postępowaniu przetargowym.Opublikował: Henryk Guzik
Publikacja dnia: 09.07.2019
Podpisał: Henryk Guzik
Dokument z dnia: 09.07.2019
Dokument oglądany razy: 1 113