bip.gov.pl

Klauzula informacyjna dotycząca RODO

RSS
A A A K

Zaproszenie do złożenia ofert

Zaproszenie do złożenia ofert na dostosowanie schodów wejściowych do

Spichlerza w Muzeum Okregowym w Koninie, zgodnie z normą Prawa

Budowlanego.

Muzeum Okręgowe w Koninie poszukuje wykonawcy, który wykona przeróbkę schodów wejściowych do Spichlerza, dostosowując je do norm prawa budowlanego.

Zakres przewidywanych prac:

- skucie płytek ceramicznych oraz podlewki min.5 cm.

- demontaż i montaż poręczy.

- wyrównanie, nadlewanie schodów, beton kl.B37W8

- wykonanie i montaż stopni z granitu Yellow Rock 3 cm.grubości,płomieniowego - 21 m ².

- wykonanie i montaż podstopni oraz podestu, materiał Yellow Rock 2i3 cm grubości – 16,5 m².

- klejenie klejem mrozo - i wodoodpornym elastycznym do granitu.

Wykonawca musi posiadać doświadczenie w pracach kamieniarskich przy obiektach zabytkowych.

Złożenie oferty musi być poprzedzone wizją lokalną w godz.8-14 ººod wtorku do piątku..

Termin składania ofert w sekretariacie muzeum, mija 11 kwietnia o godz.13ºº.

Termin rozpoczęcia prac; 14 kwietnia 2014 r.

Zakończenie prac: 30 kwietnia 2014 r.

Tel . kontaktowy 608 378 272

Adres muzeum: 62-510 Konin. ul. Muzealna 6, tel. 63/242 75 30 , fax: 63/242 74 31

e-mail: muzeum@muzeum.com.plOpublikował: Henryk Guzik
Publikacja dnia: 01.04.2014
Podpisał: Henryk Guzik
Dokument z dnia: 01.04.2014
Dokument oglądany razy: 3 099