bip.gov.pl

Klauzula informacyjna dotycząca RODO

RSS
A A A K

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

Konin.24.05.2013 r.

OGŁOSZENIE

O rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na:

Kontynuację zadania – Konin, zamek( XV w); prace remontowe, ratunkowe i konserwacja gotyckich murów obronnych.

Działając na podstawie art.92 ustawy- Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r ( Dz.U.Nr.19 poz.177 z póź. zm.),

Muzeum Okręgowe w Koninie. 62-510 Konin, ul. Muzealna 6, informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu w drodze przetargu nieograniczonego-usługi na kontynuację prac remontowo-ratunkowych i konserwacji gotyckich murów obronnych na Zamku w Gosławicach, zgłosiła się jedna firma:

Firma Konserwatorska PIOTR BIAŁKO – Zabytki Malarstwa, Rzeźby Architektury z Krakowa, która zaproponowała wykonanie zadania za kwotę 319 000,00 zł.(brutto)

Zamawiający na powyższe zadanie przeznaczył 326 175,65 zł. (brutto)

Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy – PIOTR BIAŁKO z Krakowa- jako, że oferta ta spełniała wszystkie warunki zawarte w postępowaniu przetargowym.

Za komisję przetargową.Opublikował: Henryk Guzik
Publikacja dnia: 27.05.2013
Podpisał: Henryk Guzik
Dokument z dnia: 27.05.2013
Dokument oglądany razy: 3 309