bip.gov.pl

Klauzula informacyjna dotycząca RODO

RSS
A A A K

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

MUZEUM OKRĘGOWE W KONINIE – GOSŁAWICACH

ogłasza – przetarg nieograniczony art.39 pzp - usługi

- na kontynuację zadania: Konin, zamek (XV w.): prace remontowe, ratunkowe i konserwacja gotyckich murów obronnych.

Kod CPV: 92522100-7, 45453000-7

Adres Muzeum:

     ul.Muzealna 6

     62-510 Konin

     tel. 63/ 242 75 30

     fax 63/ 242 74 31

     Tel. kom. do kontaktu. 608 378 272

Adres strony internetowej:

muzeum.com.pl -na której jest dostępny SIWZ.

Adres e-mail:

muzeum@muzeum.com.pl

Termin składania ofert upływa : 

     24.05.2013 r. o godz.11-tej

Otwarcie ofert:

     24.05.2013 r. o godz.11.15, pokój z-cy dyrektora muzeum ( biuro muzeum)

Termin zakończenia prac:

     30.10.2013 r.

Załączone dokumenty:

- Ekspertyza stanu technicznego murów;

- Opinia w sprawie stanu i problemów konserwatorskich;

- Proponowany program prac konserwatorskich;

- SIWZ;

- Załącznik nr.1;
- Załącznik nr.2 -oświadczenie art 22;
- Załącznik nr.3 - oświadczenie art. 24;
- Załącznik nr.4 - oświadczenie podw;
- Załącznik nr.5 - oświadczenie grupa kapit;
- Załącznik nr.6 - wykaz prac;
- Załącznik nr.7 - wykaz osób;
- Załącznik nr.8 - Przedmiar;
- Załącznik nr.9 - wzór umowy;
- Załącznik nr.10 - wykaz prac 2;

- Projekt cz.1;
- Projekt cz.2;
- Projekt cz.3;
- Projekt cz.4;
- Projekt cz.5.Opublikował: Henryk Guzik
Publikacja dnia: 18.05.2013
Podpisał: Henryk Guzik
Dokument z dnia: 18.05.2013
Dokument oglądany razy: 4 168