bip.gov.pl

Klauzula informacyjna dotycząca RODO

RSS
A A A K

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na kontynuację zadania- " Remont dachu na dworku w Muzeum Okręgowym w Koninie".

Konin 13.06.2011 r.

Ogłoszenie

o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na kontynuację zadania-

„ Remont dachu na dworku w Muzeum Okręgowym w Koninie”.

Działając na podstawie art. 92 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U.Nr. 19 poz. 177 z póź.zm.), Muzeum Okręgowe w Koninie.62-505 Konin.

ul.Muzealna 6, informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu w drodze przetargu nieograniczonego na kontynuację prac remontowo-konserwatorskich ratowania gotyckich

murów obronnych Zamku w Koninie – Gosławicach, wzięło udział 3 oferentów :

1. INTERIAL - Przemysław Marczak

98-277 Brąszewice. Gałki 2

2. P.P.H.U.- Szymanowski Juliusz

62-005 Owińska

ul. Poznańska 8

3. Zakład Budowlany „ WANAT”.- Ryszard Wanat

62-571 Stare Miasto

Żychlin. ul. Borowa 2A

Na realizację zadania Muzeum dysponowało sumą 114.041,66 zł brutto.

Kryterium wyboru oferty była ;

Cena - 80%

Termin wykonania - 20%

Komisja przetargowa wybrała ofertę – Zakładu Budowlanego „ WANAT” ze Starego Miasta

Oferta spełniała wszystkie warunki zawarte w postępowaniu przetargowym i była

najkorzystniejsza cenowo.

Za komisję przetargową

Andrzej GłazOpublikował: Henryk Guzik
Publikacja dnia: 11.12.2012
Podpisał: Henryk Guzik
Dokument z dnia: 11.12.2012
Dokument oglądany razy: 1 978