bip.gov.pl

Klauzula informacyjna dotycząca RODO

RSS
A A A K

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu przetargu

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na kontynuację zadania- „ Ratowanie i konserwacja gotyckich murów obronnych Zamku w Koninie-Gosławicach” - prace remontowe i konserwatorskie.

Konin 8.06.2011 r.

Ogłoszenie

o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na kontynuację zadania-

„ Ratowanie i konserwacja gotyckich murów obronnych Zamku w Koninie-Gosławicach”

- prace remontowe i konserwatorskie.

Działając na podstawie art. 92 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U.Nr. 19 poz. 177 z póź.zm.), Muzeum Okręgowe w Koninie.62-505 Konin.

ul.Muzealna 6, informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu w drodze przetargu nieograniczonego na kontynuację prac remontowo-konserwatorskich ratowania gotyckich

murów obronnych Zamku w Koninie – Gosławicach, wzięło udział 3 oferentów :

1. Konserwacja Zabytków „ Renovatio” Sp.z o.o.

ul.Rybaki 2A

87-100 Toruń

2. RESTAURO Sp. z o.o.

ul. Łazienna 4

87-100 Toruń

3. Firma konserwatorska – Piotr Białko

ul. Ratajska 14

30-608 Kraków

Na realizację zadania Muzeum dysponowało sumą 1 445.940.00 zł brutto.

Kryterium wyboru oferty była cenna 100%

Komisja przetargowa wybrała ofertę – firmy konserwatorskiej- Piotr Białko z Krakowa .

Oferta spełniała wszystkie warunki zawarte w postępowaniu przetargowym i była

najkorzystniejsza cenowo.

Za komisję przetargową

Andrzej GłazOpublikował: Henryk Guzik
Publikacja dnia: 11.12.2012
Podpisał: Henryk Guzik
Dokument z dnia: 11.12.2012
Dokument oglądany razy: 1 882