bip.gov.pl

Klauzula informacyjna dotycząca RODO

RSS
A A A K

INFORMACJA O ZMIANIE NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O ZMIANIE NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Kontynuacja zadania: " Ratowanie i konserwacja gotyckich murów obronnych Zamku w Koninie-Gosławicach" - prace remontowe i konserwatorskie.

Konin, dnia 2 czerwca 2011

Muzeum Okręgowe

w Koninie - Gosławicach,

ul Muzealna 6,

62-505 Konin

INFORMACJA O ZMIANIE NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę konserwatorską pod nazwą: Kontynuacja zadania: „ Ratowanie i konserwacja gotyckich murów obronnych Zamku w Koninie-Gosławicach„ – prace remontowe i konserwatorskie.

I. W odpowiedzi na pytanie z dnia 31.05.2011r. Zamawiający informuje,

że konieczne jest przedstawienie wykazu osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności i informację o podstawie dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

II. Zakres dysponowania osobami biorącymi udział w realizacji zadania zgodnie z SIWZ.

III. Pozostałe informacje zawarte w SIWZ pozostają bez zmian


Załączone dokumenty


Kon_zam-spec_modyfikacje_02-06-11 (29.5kB)Opublikował: Henryk Guzik
Publikacja dnia: 11.12.2012
Podpisał: Henryk Guzik
Dokument z dnia: 11.12.2012
Dokument oglądany razy: 1 800