bip.gov.pl

Klauzula informacyjna dotycząca RODO

RSS
A A A K

Informacja do ogłoszenia

Informacja do ogłoszenia

Konin, dnia 30 maja 2011

Muzeum Okręgowe

w Koninie - Gosławicach,

ul Muzealna 6,

62-505 Konin

INFORMACJA O ZMIANIE NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę konserwatorską pod nazwą: Kontynuacja zadania: „ Ratowanie i konserwacja gotyckich murów obronnych Zamku w Koninie-Gosławicach„ – prace remontowe i konserwatorskie.

I. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje następujących modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W związku z powyższym, zmianie ulega zapis zawarty w pkt. VI ust.2 ppkt. g):

„g) kopie dyplomów i kopie zaświadczeń właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla kierownika prac konserwatorskich oraz osób wchodzących w skład zespołu konserwatorskiego, uprawniających do prowadzenia prac w obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub kopie dyplomów i zaświadczenia firm i jednostek zatrudniających osoby wchodzące w skład zespołu konserwatorskiego - potwierdzające posiadanie wykształcenia i praktyki, o których mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.”

II. Pozostałe informacje zawarte w SIWZ pozostają bez zmian.


Załączone dokumenty


Kon_zam-spec_modyfikacje_27-05-11 (29kB)Opublikował: Henryk Guzik
Publikacja dnia: 11.12.2012
Podpisał: Henryk Guzik
Dokument z dnia: 11.12.2012
Dokument oglądany razy: 1 966