bip.gov.pl

Klauzula informacyjna dotycząca RODO

RSS
A A A K

Remont dachu na dworku w Muzeum Okręgowym w Koninie

Ogłoszenie o zamowienie :Remont dachu na dworku w Muzeum Okręgowym w Koninie - Gosławicach

OGŁOSZENIE

Muzeum Okręgowe w Koninie

reprezentowane przez dyrektora – mgr Lecha Stefaniaka

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 14 000 EURO

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej SIWZ)

- Remont dach na dworku w Muzeum Okręgowym w Koninie - Gosławicach

Zawiera:

Rozdział I : Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II : Opis przedmiotu zamówienia i przedmiar robót

Rozdział III : Formularz Oferty i załączniki do oferty

Załącznik nr 1 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 2 Informacja o Wykonawcy

Załącznik nr 3 Doświadczenie

Załącznik nr 4 Projekt umowy

Kod CPV- 45260000-7

Ogłoszenie: - strony internetowe: www.muzeum.com.pl,

tablica ogłoszeń w siedzibie .Muzeum Okręgowego w Koninie.

Zatwierdził

dyrektor muzeum

Lech Stefaniak

Przygotował od strony procedury przetargowej

Andrzej Głaz

Załączone dokumenty

Specyfikacja wzor (202.5kB)

przedmiar (146.6kB)Opublikował: Henryk Guzik
Publikacja dnia: 11.12.2012
Podpisał: Henryk Guzik
Dokument z dnia: 11.12.2012
Dokument oglądany razy: 1 882